dimecres, 5 de novembre de 2008

SIG i CAD entre els projectes d'alta prioritat del Software Lliure

Entre els 11 projectes d'alta prioritat de la Free Software Fundation en trobem dos relacionats amb el món geoespacial.

Substitut lliure de Google Earth

Es pretén crear una versió lliure del client de Google Earth que pugui treballar amb diverses fonts de dades OGC, com per exemple el projecte Open Street Maps, així com desenvolupar un motor de renderització 3D que llegeixi fitxers KML.

Es pretén també contribuir als projectes de serveis de dades geoespacials (Open Street Maps) així com a les aplicacions geoespacials (Marble).Substitut lliure per a les llibreries OpenDWG

Es pretén crear formats CAD lliures que substitueixin OpenDWG així com eines CAD.