dimecres, 4 de març de 2009

Barcelona 3D

L'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb Barcelona Media han presentat el projecte Barcelona 3D. Es tracta d'un model virtual de tota la ciutat: 120.000 edificis. Es preveu modelar específicament uns 250 edificis singular, l'interior d'alguns d'aquests i fins i tot el mobiliari urbà, l'enllumenat, l'arbrat i les senyals de trànsit d'algunes zones.

Se li preveu al projecte múltiples aplicacions: urbanisme, arquitectura, prevenció de sinistres, indústria del cinema, bombers, manteniment urbà, facilitar les actuacions dels serveis d'emergències i protecció civil, ajudar en la gestió d'infraestructures urbanes i millorar els mapes lumínics, acústics i d'alçades d'edificació.

S'ha partit de la informació cadastral de l'Ajuntament, obtenint la tercera dimensió mitjançat vols amb làser i s'afegint les textures fotogràfiques de les façanes a través de vols aeris. En els edificis on no és suficient la forma de "cubs" per a representar-los es realitza un model realístic del mateix. Posteriorment s'afegeixen, en algunes zones, altres elements: mobiliari urbà, enllumenet, senyals de transit, paviments, arbrat...

S'espera que el projecte estigui enllestit en un any.

La notícia a Televisió de Catalunya.