dijous, 17 de setembre de 2009

La terra vista des dels llibres

Matthew Gray ha creat un mapa del món construït a partir de la freqüència d'aparició dels noms de ciutats en els llibres digitalitzats per Google Books. Hi podem veure també una seqüència de mapes sobre l'evolució de les mencions de noms de ciutats en llibres durant el segle XIX.

dimecres, 16 de setembre de 2009

Breus. Ortofotos 1:5000 ICC

Hem sabut a través de les notícies del web de l'Institut Cartogràfica de Catalunya que s'ha completat l'actualització de l'Ortofoto 1:5000 corresponent al vol de l'any 2008.

Podem visualitzar aquestes noves ortofotos o bé descarregar-nos els fulls.

dilluns, 14 de setembre de 2009

Comprovar l'estat dels serveis OGC

El Federal Geographic Data Committee (FGDC) nord-americà ha publicat una servei web que permet validar, testejar i puntuar en temps real el funcionament de qualsevol servei WMS, WFS o ArcIMS Image Services. Només cal introduir la URL del servei i ens mostra un resum dels resultats en format XML o bé HTML amb la puntuació i el temps de resposta a una petició getMap entre d'altres.

En les proves que hem realitzat en diverses IDEs: IDEC, IDEIB, IDEMallorca, IDEMenorca, IDEAndorra i IDEE, i en varis dels seus serveis WMS hem obtingut puntuacions que van des del 97.89 al 99.66. Pel que fa al temps de resposta aquest ha anat dels 2,80 als 0,44 segons en el millor dels casos.

Més endavant s'espera que es puguin testejar altres serveis geoespacials com ara WCS i CSW.