dimarts, 25 d’agost de 2009

Mapa d'energies alternatives

Land Art Generator Initiative ha generat dos mapes on es mostra la superfície que es requeriria per abastir al planeta d'energies renovables: un primer mitjançant panells solars i un segon mitjançant energia eòlica costanera.Crida l'atenció l'evolució del consum d'energia en el planeta en els tres escenaris analitzats: 1980, 2008 i 2030.