dilluns, 29 de juny de 2009

ASTER GDEM, el nou MDE global de la NASA

Des d'avui mateix la NASA i l'ERSDAC japonès posen a disposició del públic i gratuïtament l'ASTER GDEM, un MDE de 30m de resolució (1 segon d'arc). Representa, doncs, una important millora respecte a l'anterior MDE de 3 segons de la missió SRTM que oferia la NASA gratuïtament.

L'ASTER GDEM està compost per un total de 22.600 tessel·les que cobreixen tota la superfície de la terra entre els paral·lels 83ºN i 83ºS. La precisió del model és de 20m en alçada i 30m en planimetria, amb un 95% de fiabilitat. El format en què es distribueix és GeoTIFF georeferenciat en coordenades geogràfiques i geoide WGS84.

El model digital d'elevacions s'ha obtingut mitjançant estereo-correlació automàtica a partir d'imatges obtingudes mitjançant l'instrument ASTER, llençat el 1999 en el marc de la missió Terra de la NASA.

Es pot accedir a les dades des dels servidor de la NASA i de l'ERSDAC.