dimecres, 29 de setembre de 2010

L'ICC desconnecta el servei RANSAT

L'ICC informa que desconnectarà l'1 de Gener de 2011 el servei RANSAT de millorament del posicionament GPS que ha estat en funcionament durant els darrers 15 anys. RANSAT ha quedat superat per altres serveis com l'EGNOS.