dimecres, 16 de setembre de 2009

Breus. Ortofotos 1:5000 ICC

Hem sabut a través de les notícies del web de l'Institut Cartogràfica de Catalunya que s'ha completat l'actualització de l'Ortofoto 1:5000 corresponent al vol de l'any 2008.

Podem visualitzar aquestes noves ortofotos o bé descarregar-nos els fulls.