dilluns, 14 de setembre de 2009

Comprovar l'estat dels serveis OGC

El Federal Geographic Data Committee (FGDC) nord-americà ha publicat una servei web que permet validar, testejar i puntuar en temps real el funcionament de qualsevol servei WMS, WFS o ArcIMS Image Services. Només cal introduir la URL del servei i ens mostra un resum dels resultats en format XML o bé HTML amb la puntuació i el temps de resposta a una petició getMap entre d'altres.

En les proves que hem realitzat en diverses IDEs: IDEC, IDEIB, IDEMallorca, IDEMenorca, IDEAndorra i IDEE, i en varis dels seus serveis WMS hem obtingut puntuacions que van des del 97.89 al 99.66. Pel que fa al temps de resposta aquest ha anat dels 2,80 als 0,44 segons en el millor dels casos.

Més endavant s'espera que es puguin testejar altres serveis geoespacials com ara WCS i CSW.